2+ Cách Tạo User Trong SQL, Quản Trị Database & Phân Quyền

Theo dõi Thuevpsgiare.vn trên Google News
 • Home
 • Blog
 • 2+ Cách Tạo User Trong SQL, Quản Trị Database & Phân Quyền

5/5 - (1 bình chọn)

Trong bài viết 2+ cách tạo User trong SQL, quản trị Database & phân quyền, thuevpsgiare.vn sẽ lí giải cho bạn biết tại sao tạo User trong SQL quan trọng? Ngoài ra, chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về cách tạo User trong SQL và lệnh Create User trong SQL Server. Ngoài cách tạo User trong SQL, bạn sẽ hiểu sâu hơn về quản trị Database và phân quyền cho User.

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) là một ngôn ngữ lập trình phục vụ việc lưu trữ và xử lý thông tin trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Cơ sở dữ liệu quan hệ lưu trữ thông tin dưới dạng bảng có các hàng và cột đại diện cho những thuộc tính dữ liệu và nhiều mối quan hệ khác nhau. Trong hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, việc tạo và quản lý người dùng là một phần quan trọng để đảm bảo tính bảo mật và hiệu quả của cơ sở dữ liệu.

Tại sao tạo User trong SQL quan trọng?

Lí giải tầm quan trọng của cách tạo User trong SQL

Lí giải tầm quan trọng của cách tạo User trong SQL

Khi bạn là một quản trị viên cơ sở dữ liệu hoặc làm việc trong môi trường liên quan đến SQL (Structured Query Language) thì việc sử dụng cách tạo User trong SQL là một phần quan trọng của công việc hàng ngày. Tại sao việc này lại quan trọng và có thể ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu của bạn hay không? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết này.

1. Bảo mật dữ liệu

Cách tạo User trong SQL đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu. Mỗi User được cấp một tài khoản riêng và có quyền truy cập chỉ vào phần dữ liệu mà họ cần làm việc. Điều này giúp ngăn chặn người dùng không cần thiết truy cập và chỉ cho phép họ xem và thao tác với dữ liệu mà họ có quyền.

Bảo mật cơ sở dữ liệu SQL - Yếu tố quan trọng cho dự án của bạn

Bảo mật cơ sở dữ liệu SQL – Yếu tố quan trọng cho dự án của bạn

Bạn có thể thiết lập mật khẩu mạnh cho từng User và yêu cầu họ thay đổi mật khẩu định kỳ. Điều này giúp đảm bảo rằng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu được bảo vệ khỏi các mối đe dọa an ninh. Đồng thời, giúp bảo vệ dữ liệu, kiểm soát quyền truy cập, tách biệt quyền, theo dõi hoạt động, quản lý dữ liệu và nâng cao tính bảo mật. Chính vì vậy, việc thực hiện đúng và hiệu quả quá trình này rất quan trọng.

2. Kiểm soát quyền truy cập

Access vào SQL Server giúp bạn kiểm soát quyền truy cập

Access vào SQL Server giúp bạn kiểm soát quyền truy cập

Cách tạo User trong SQL cho phép bạn kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. Bạn có thể xác định rõ từng quyền của mỗi User, bao gồm quyền SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE và nhiều quyền khác. Điều này giúp đảm bảo rằng User chỉ có thể thực hiện các tác vụ cần thiết mà không gây ra rủi ro cho dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu.

3. Tách biệt quyền

Cách tạo User trong SQL cũng giúp tách biệt quyền giữa các thành viên trong nhóm làm việc với cơ sở dữ liệu. Mỗi User có thể có một tài khoản riêng và quyền riêng, giúp bạn dễ dàng phân chia công việc và kiểm soát quyền truy cập một cách cụ thể.

4. Theo dõi hoạt động

SQL theo dõi hoạt động giúp bạn ghi nhận thay đổi trong dữ liệu

SQL theo dõi hoạt động giúp bạn ghi nhận thay đổi trong dữ liệu

Mỗi User có một tài khoản riêng, cho phép bạn theo dõighi nhận hoạt động của họ trong cơ sở dữ liệu. Điều này rất hữu ích trong việc xác định nguồn gốc của các thay đổi trong dữ liệu và theo dõi hoạt động của từng User.

5. Quản lý dữ liệu

Cách tạo User trong SQL giúp bạn quản lý dữ liệu một cách hiệu quả. Bạn có thể dễ dàng thay đổi quyền truy cập, tạo mới hoặc xóa bỏ User khi cần thiết. Điều này đảm bảo rằng quá trình quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu được thực hiện một cách chặt chẽ và hiệu quả.

Cách tạo User trong SQL

1. Tài khoản Login User là gì?

Login User là tài khoản dùng để đăng nhập và kết nối vào SQL Server. Khi tạo một tài khoản User bạn cần biết được tài khoản đó có vai trò là gì (Role) và quyền hạn cần cấp cho tài khoản User đó là gì (Gant Permission Role). Trong SQL Server có 2 loại tài khoản User là Login UserDatabase User. Với mỗi tài khoản User này có các vài trò và quyền các khác nhau như quyền Server Role và quyền Database Role.

2. Tạo người dùng trong MS SQL Server bằng T-SQL

Tạo người dùng trong MS SQL Server bằng T-SQL là một cách đơn giản và hiệu quả. Bằng cách sử dụng cú pháp Create User, bạn có thể tạo người dùng mới và cấp quyền truy cập cho họ. Để tạo người dùng trong MS SQL Server bằng T-SQL, bạn có thể sử dụng cú pháp sau: Create User <username> for Login <loginname>

Trong đó:

 • <username> là tên người dùng mà bạn muốn tạo.
 • <loginname> là tên đăng nhập mà bạn muốn sử dụng cho người dùng đó.

Ví dụ: Để tạo người dùng có tên TestUser với tên đăng nhập là TestLogin trên CSDL TestDB, bạn có thể chạy truy vấn sau: Create User <TestUser> for login <TestLogin>. Trước tiên, bạn cần xác định tên người dùng và tên đăng nhập mà bạn muốn tạo. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng tên TestUser và TestLogin.

Sau đó, bạn có thể sử dụng cú pháp Create User để tạo người dùng. Chúng ta sẽ sử dụng cú pháp sau: Create User <TestUser> for Login <TestLogin>. Truy vấn này sẽ tạo người dùng TestUser với tên đăng nhập là TestLogin. Người dùng này sẽ có quyền truy cập vào CSDL TestDB.

*Lưu ý: Nếu bạn không muốn người dùng có quyền truy cập vào CSDL nào, bạn có thể sử dụng cú pháp sau để tạo người dùng: Create User <username> (Trong trường hợp này, bạn cần cấp quyền truy cập cho người dùng sau khi tạo)

3. Sử dụng SQL Server Management Studio SSMS

Đầu tiên, hãy tạo một tài khoản đăng nhập (Login) với bất kỳ tên nào trước khi bạn thực hiện việc tạo tài khoản người dùng. Dưới đây, chúng ta sẽ sử dụng tên đăng nhập “TestLogin“.

Bước 1: Trước hết, hãy kết nối đến SQL Server và mở thư mục chứa cơ sở dữ liệu (CSDL). Sau đó, hãy chọn CSDL có tên “TestDB” – Đây sẽ là nơi chúng ta sẽ tạo tài khoản người dùng. Tiếp theo, hãy tìm thư mục “Security“. Trong thư mục “Security”, bạn sẽ thấy thư mục “Users” hoặc “Logins (trên phiên bản SQL Server mới hơn). Hãy chọn “New Login“. Khi bạn hoàn tất các bước này, một màn hình tương tự như hình dưới đây sẽ xuất hiện.

Giao diện tạo người dùng mới cho Management Studio SSMS

Giao diện tạo người dùng mới cho Management Studio SSMS

Bước 2: Điền tên người dùng là “TestUser” và chọn tên đăng nhập (Login) “TestLogin” như hình minh họa dưới đây.

Giao diện tạo tài khoản người dùng mới

Giao diện tạo tài khoản người dùng mới

Bước 3: Nhấn vào “OK” để hoàn tất quá trình. Làm mới thư mục và bạn sẽ thấy tên người dùng mới đã được tạo.

Tạo thành công người dùng mới trên MS SQL Server

Tạo thành công người dùng mới trên MS SQL Server

Lệnh Create User trong SQL Server

1. Mô tả lệnh Create User trong SQL Server

Mô tả lệnh Create User trong SQL Server

Mô tả lệnh Create User trong SQL Server

Create User tạo cơ sở dữ liệu user để đăng nhập vào SQL Server. Một cơ sở dữ liệu User sẽ được ánh xạ đến Login, định danh được dùng để kết nối với một Instance SQL Server cụ thể.

2. Cú pháp của lệnh create user trong SQL Server

Lệnh Create User có cú pháp như sau: create user  user_name for login login_name;

Tham số:

 • user_name: Tên của Database User mà bạn muốn tạo.
 • login_name: Tên Login được sử dụng để kết nối đến SQL Server cụ thể.

Ví dụ: Giả sử bạn muốn tạo một Database User có tên là quantrimangcom trong SQL Server, và sử dụng Login đã tạo trước đó có tên là qtm như là định danh để kết nối đến SQL Server cụ thể, ta sẽ dùng lệnh Create User như sau: create user quantrimangcom for login qtm;

Ghi chú: Trước khi tạo một Database User, hãy chắc chắn rằng bạn đã tạo Login trước đó rồi. Bạn có thể chỉ ánh xạ một Login đến một user trong mỗi cơ sở dữ liệu trong SQL Server, nhưng cũng có thể ánh xạ Login đến nhiều tên user khác nhau cho mỗi cơ sở dữ liệu miễn sao đó là quan hệ 1:1 của Login với cơ sở dữ liệu duy nhất.

Quản trị Database

1. Quản trị Database là gì?

Quản trị Database hiệu quả, đáp ứng nhu cầu cho người dùng

Quản trị Database hiệu quả, đáp ứng nhu cầu cho người dùng

Quản trị Database (Database Administration – DBA) là một lĩnh vực chuyên môn trong công nghệ thông tin, tập trung vào việc thiết kế, triển khai, quản lý bảo mật cơ sở dữ liệu (Database). DBA là những người chịu trách nhiệm đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu hoạt động hiệu quả và an toàn, đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Dưới đây là một số tác vụ quản trị Database quan trọng:

 • Sao lưu và phục hồi: Thực hiện sao lưu định kỳ và phục hồi dữ liệu để đảm bảo tính bảo mật và khả năng khôi phục dữ liệu.
 • Tối ưu hóa: Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu để cải thiện hiệu suất truy cập và tìm kiếm dữ liệu, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
 • Giám sát: Theo dõi hoạt động của cơ sở dữ liệu và đảm bảo rằng nó hoạt động một cách ổn định.
 • Bảo mật: Đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu được bảo vệ khỏi các mối đe dọa an ninh.

2. Tài khoản Database User là gì?

Database User là tài khoản dùng để quản trị và thao tác với cơ sở dữ liệu Database. Với tài khoản Database User bạn có thể thao tác truy vấn, thêm, sửa, xóacập nhật các thông tin dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Database cho các đối tượng như: Table, Procedure, View, Function… và các lệnh Select, Insert, Update Delete, Create, Alter…

3. Cách tạo tài khoản Database User bằng lệnh T-SQL

Lệnh tạo Database trong SQL Server như sau:

CREATE USER <userdatabase-name> FOR LOGIN <userlogin-name>;

Ví dụ: Tạo User Database UserDatabase2_Test và phân quyền cho User đó có quyền Select, Insert, Update trên bảng Employee_t trong cơ sở dữ liệu TestLuu như sau:

CREATE USER UserDatabase2_Test FOR LOGIN UserLogin2_Test;

USE TestLuu

GO

GRANT Select, Insert, Update on Employee_t to UserDatabase2_Test;

4. Cách tạo tài khoản Database User bằng SQL Server Management Studio

Vào cơ sở dữ liệu TestLuu sau đó chọn thư mục Security và sau đó chọn thư mục Users rồi click chuột phải và chọn New User

Chọn New User trong cơ sở dữ liệu TestLuu

Chọn New User trong cơ sở dữ liệu TestLuu

Nhập các thông tin cho User.

Điền đầy đủ thông tin cho User

Điền đầy đủ thông tin cho User

Phân quyền SELECT, INSERT, UPDATE cho tài khoản UserDatabase2_Test

Thiết lập các phân quyền cho tài khoản DataBase

Thiết lập các phân quyền cho tài khoản DataBase

Kiểm tra và xem kết quả tạo tài khoản trong phần Users

Kiểm tra kết quả tạo tài khoản trong User

Kiểm tra kết quả tạo tài khoản trong User

Trong tương lai, quản trị Database là một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng. Với sự phát triển của công nghệ, các doanh nghiệp ngày càng sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu hơn. Điều này tạo ra nhu cầu ngày càng tăng về các chuyên gia DBA có trình độ.

Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực quản trị Database, bạn có thể bắt đầu bằng cách học các kiến thức và kỹ năng cơ bản về Database. Bạn cũng có thể tham gia các khóa học đào tạo DBA để nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình.

Phân quyền cho User

Phân quyền là một phần quan trọng trong việc tạo User trong SQL. Bạn có thể xác định quyền User có trong cơ sở dữ liệu, bao gồm quyền SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE và nhiều quyền khác. Phân quyền đảm bảo rằng User chỉ có quyền truy cập và sửa đổi dữ liệu mà họ cần cho công việc của họ.

Phân quyền cho User là một quá trình thiết lập quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên hệ thống, chẳng hạn như dữ liệu, ứng dụng và tài liệu. Quá trình này giúp đảm bảo rằng người dùng chỉ có quyền truy cập vào các tài nguyên mà họ cần để thực hiện công việc của mình.

Phân quyền cho user giúp bảo vệ dữ liệu và tài nguyên

Phân quyền cho user giúp bảo vệ dữ liệu và tài nguyên

Phân quyền cho User mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, giúp bảo vệ dữ liệu và tài nguyên khỏi bị truy cập trái phép. Đồng thời bảo vệ dữ liệu và tài nguyên khỏi bị truy cập trái phép; đảm bảo rằng người dùng chỉ có thể thực hiện các hành động mà họ được phép thực hiện. Ngoài ra, phân quyền User còn  giúp doanh nghiệp mở rộng hệ thống một cách dễ dàng và hiệu quả.

1.Tầm quan trọng của phân quyền cho User

Phân quyền cho User là một phần quan trọng của bảo mật hệ thống. Phân quyền đúng cách sẽ mang đến những lợi ích sau:

Hạn chế rò rỉ dữ liệu

Nếu người dùng có quyền truy cập không cần thiết vào dữ liệu, họ có thể đánh cắp hoặc sửa đổi dữ liệu đó. Phân quyền dữ liệu giúp đảm bảo rằng mỗi người dùng chỉ có quyền truy cập và sử dụng dữ liệu cần thiết để thực hiện công việc của họ mà không thể truy cập vào thông tin nhạy cảm hoặc không liên quan.

Thông qua việc xác định và thiết lập quyền truy cập cho từng người dùng hoặc nhóm người dùng, hệ thống có khả năng kiểm soát cẩn thận dữ liệu, giúp ngăn chặn việc truy cập trái phépđảm bảo tính bảo mật của thông tin quan trọng.

Phân quyền cho User giúp hạn chế rò rỉ dữ liệu

Phân quyền cho User giúp hạn chế rò rỉ dữ liệu

Việc thực hiện phân quyền cho người dùng không chỉ giúp hạn chế rò rỉ dữ liệu mà còn tạo nên một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả. Điều này cũng giúp tăng cường sự tin tưởng từ phía người dùng và khách hàng, đặc biệt trong việc quản lý thông tin nhạy cảm hoặc dữ liệu cá nhân.

Tránh khỏi mọi tấn công hệ thống

Tạo tài khoản phân quyền giúp tránh khỏi mọi tấn công hệ thống

Tạo tài khoản phân quyền giúp tránh khỏi mọi tấn công hệ thống

Nếu người dùng có quyền truy cập không cần thiết vào hệ thống, họ có thể gây ra thiệt hại cho hệ thống. Phân quyền cho người dùng (User) là một biện pháp quan trọng để bảo vệ hệ thống khỏi các tấn công và đảm bảo tính bảo mật. Phân quyền hệ thống giúp hạn chế nguy cơ tấn công bằng cách xác định những quyền truy cập mà mỗi người dùng hoặc nhóm người dùng có trong hệ thống

Giảm thiểu tổn thất tài sản

Nếu người dùng có quyền truy cập không cần thiết vào tài sản, họ có thể đánh cắp hoặc phá hủy tài sản đó. Phân quyền cho người dùng trong hệ thống có một tác động quan trọng đối với việc hạn chế tổn thất tài sản của tổ chức.

Bằng cách xác định cụ thể quyền truy cập và quyền hạn mà người dùng hoặc nhóm người dùng có, ta có thể giảm thiểu những rủi ro liên quan đến tổn thất tài sản. Phân quyền cho người dùng không chỉ giúp bảo vệ tài sản của tổ chức mà còn đảm bảo rằng thông tin và dữ liệu quan trọng được quản lý một cách hiệu quả và an toàn.

2. Các loại phân quyền

 • Phân quyền dựa trên vai trò: Phân quyền dựa trên vai trò là phương pháp phân quyền phổ biến nhất. Trong phương pháp này, người dùng được gán cho các vai trò. Mỗi vai trò có các quyền truy cập cụ thể.
 • Phân quyền dựa trên người dùng: Phân quyền dựa trên người dùng là phương pháp phân quyền cho phép người dùng được cấp quyền truy cập trực tiếp vào các tài nguyên.
Các loại phân quyền phổ biến

Các loại phân quyền phổ biến

Bằng cách sử dụng các công cụ phân quyền cho User, bạn có thể giảm thiểu rủi ro bảo mật và đảm bảo rằng người dùng chỉ có quyền truy cập vào các tài nguyên mà họ cần để thực hiện công việc của mình.

Nhìn chung, cách tạo User trong SQL là một phần quan trọng của việc quản lý cơ sở dữ liệu và đảm bảo tính bảo mật. Việc này giúp bạn kiểm soát quyền truy cập.Trong bài viết 2+ cách tạo User trong SQL, quản trị Database & phân quyền, thuevpsgiare.vn đã giới thiệu về cách tạo User trong SQL, lí giải tại sao tao User trong SQL lại đóng vai trò quan trọng.

Chúng ta đã khám phá 2 cách tạo User trong SQL cơ bản, cùng với việc thực hiện phân quyền, quản trị Database. Hiểu biết và sử dụng đúng cách về User và quyền truy cập đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính bảo mật, hiệu quả của cơ sở dữ liệu.

Bất kể bạn là một quản trị cơ sở dữ liệu kỳ cựu hay mới vào nghề, việc nắm vững các khía cạnh này sẽ giúp bạn tối ưu hóa quản lý dữ liệu và bảo mật thông tin. Chúc bạn thành công trong việc quản trị Database của mình và phân quyền cho người dùng một cách chính xác. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào, đừng ngần ngại liên hệ với thuevpsgiare.vn, chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn nhiệt tình.

Mỹ Y

Tôi tốt nghiệp chuyên ngành Marketing. Tôi đã được trải nghiệm công việc thực tế trong 2 năm và có kinh nghiệm trong lĩnh vực Content mảng công nghệ thông tin, các dịch vụ hosting, thuê máy chủ, thuê VPS, bảo mật website, an ninh mạng. Trong thời gian ngồi ghế nhà trường, tôi đã tự tay thực hiện được các dự án lớn nhỏ về việc chia sẻ kiến thức về phần mềm, công nghệ thông tin. Đến nay, tôi tin chắc rằng những thông tin tôi chia sẻ sẽ có ích cho bạn.

Trả lời