Khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại thuevpsgiare.vn, hãy đảm bảo rằng khách hàng đã đọc kỹ và hoàn toàn đồng ý theo những điều khoản sử dụng dịch vụ của thuevpsgiare.vn để có một trải nghiệm tốt nhất.

dieu-khoan-su-dung-dich-vu-thue-vps-gia-re

Điều Khoản Sử Dụng Tại Thuê VPS Giá Rẻ

1. Trách nhiệm của khách hàng

1.1. Khách hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ dữ liệu khi sử dụng dịch vụ thuê hạ tầng máy chủ tại  thuevpsgiare.vn. Đảm bảo các dữ liệu này không chứa phần mềm phá hoại và tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền, bí mật quốc gia, an ninh, văn hoá. Không sử dụng dịch vụ của thuevpsgiare.vncung cấp cho mục đích: tổ chức đánh bạc, cá độ, lô đề, hack, tấn công phá hoại (DDoS), lừa đảo, đào coin, Spam Mail (Spam Email trong trường hợp này được hiểu là thư rác điện tử theo quy định tại Nghị định 90/2008/NĐ-CP hoặc bất kỳ văn bản nào thay thế Nghị định 90/2008/NĐ-CP sau này). Nếu vi phạm điều khoản này, khách hàng sẽ hoàn toàn tự mình chịu trách nhiệm trước pháp luật mà không liên quan đến chúng tôi.

1.2. Khách hàng cần lưu giữ các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản của dịch vụ hoặc tài khoản quản lý khách hàng một cách an toàn. Trong trường hợp phát hiện các hình thức truy cập trái phép sử dụng tài khoản của bạn hoặc các sơ hở về bảo mật như mất mát, đánh cắp hoặc để lộ thông tin về mật khẩu và các thông tin khác cần báo cho chúng tôi ngay lập tức.

1.3. Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản dữ liệu và mã nguồn trên máy chủ của  thuevpsgiare.vn không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong mọi trường hợp liên quan tới dữ liệu của người dùng.

1.4. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật quyền truy nhập từ xa do thuevpsgiare.vn cấp, đồng thời khách hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố ý để quyền truy nhập từ xa bị bên thứ ba lợi dụng thực hiện các hành động phạm pháp.

1.5. Khách hàng có trách nhiệm ký xác nhận biên bản nghiệm thu hoặc bản ghi nhớ công việc khi chúng tôi hoàn tất công việc tại các phụ lục đính kèm hợp đồng hợp tác dịch vụ. Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày thuevpsgiare.vn có văn bản đề nghị nghiệm thu mà khách hàng không xác nhận nghiệm thu thì phụ lục coi như mặc nhiên được nghiệm thu.

1.6. Thông báo cho thuevpsgiare.vn về sự thay đổi tên, địa chỉ công ty, địa chỉ gửi hóa đơn thanh toán, số tài khoản, thời gian tạm ngưng dịch vụ (nếu có) trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc.

1.7. Khách hàng cam kết thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ được ký kết tại hợp đồng dịch vụ và các phụ lục kèm theo.

1.8. Khách hàng có quyền tạm ngưng sử dụng dịch vụ nếu thuevpsgiare.vn vi phạm hợp đồng.

2. Trách nhiệm của thuevpsgiare.vn

2.1. Cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng hợp tác dịch vụ và Phụ lục hợp đồng kèm theo (khi có thay đổi mức phí dịch vụ thì chúng tôi sẽ thông báo và làm lại Phụ lục mới). Cam kết chất lượng dịch vụ theo đúng các thông số thể hiện trong phụ lục hợp đồng và quy định về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ.

2.2. Bảo mật thông tin của khách hàng và những dữ liệu khách hàng cung cấp cho thuevpsgiare.vn. Không được phép cung cấp thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.

2.3. Giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm của thuevpsgiare.vn chậm nhất 24 giờ sau khi nhận được khiếu nại.

2.4. Không chịu trách nhiệm bồi thường dữ liệu của khách hàng lưu trữ tại thuevpsgiare.vn trong trường hợp: Khách hàng tự làm mất dữ liệu, do bên thứ ba cố tình phá hoại mà khách hàng không phòng chống được, hệ thống bị gián đoạn và lỗi do các sự cố bất khả kháng.

2.5. Có quyền đơn phương tạm ngừng thực hiện Hợp đồng hợp tác dịch vụ nếu khách hàng vi phạm các điều khoản sử dụng dịch vụ, những điều khoản cam kết trong Hợp đồng và Phụ lục kèm theo. (Thời gian tạm ngừng sẽ kết thúc khi khách hàng khắc phục xong vi phạm và sẽ không tính vào thời hạn dịch vụ của hợp đồng và Phụ lục kèm theo).

2.6. Hỗ trợ kỹ thuật:

Cty TNHH Dữ Liệu Nhanh Fast Byte

Hotline: (028)-7300-6198

Email: [email protected]

2.7. thuevpsgiare.vn cam kết sẽ hoàn trả 100% giá trị hợp đồng (không bao gồm các loại phí phát sinh trong quá trình giao dịch) nếu không thực hiện đúng cam kết.

2.8. Thông báo bằng email hoặc văn bản cho khách hàng khi có bất kỳ sự thay đổi nào về dịch vụ hay bảo trì dịch vụ.

2.9. Bất kỳ lỗi, trễ, gián đoạn hoặc mất kết nối xuất hiện do thiết bị hay hệ thống của thuevpsgiare.vn ngoài việc giảm trừ phí thuê trong thời gian gián đoạn dịch vụ theo bảng dưới đây, thuevpsgiare.vn sẽ không chịu trách nhiệm đền bù bất kỳ thiệt hại nào khác. Trừ trường hợp thuevpsgiare.vn có chính sách bồi thường hỗ trợ riêng cho khách hàng.

Hạng mụcChính sách giảm trừ
UPS và các điều kiện nguồn, điều hoà, thiết bị mạng, hạ tầngTổng thời gian gián đoạn trong tháng ≥ 24 h. Cứ mỗi 04 giờ gián đoạn sẽ giảm trừ 01 ngày cước của tháng kế tiếp
Lỗi truy cập internetTổng thời gian gián đoạn trong tháng ≥ 24 h. Cứ mỗi 08 giờ gián đoạn sẽ giảm trừ 1 ngày cước của tháng kế tiếp

3. Tạm ngừng và chấm dứt sử dụng dịch vụ

3.1. Dịch vụ do thuevpsgiare.vn cung cấp sẽ tự động chấm dứt/tạm ngừng theo thỏa thuận của hai bên hoặc đến thời điểm hết hiệu lực hợp đồng hợp tác dịch vụ.

3.2. thuevpsgiare.vn có quyền tạm dừng thực hiện hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ trong các trường hợp sau đây:

  • Khách hàng có hành vi vi phạm quy định của Điều khoản sử dụng dịch vụ trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thuevpsgiare.vn
  • Khách hàng không hợp tác và không đáp ứng phối hợp bổ sung tài liệu cần thiết.
  • Khách hàng không thực hiện việc gia hạn và thanh toán các khoản phí quá hạn sử dụng dịch vụ cho thuevpsgiare.vn trong thời hạn 7 ngày, kể từ thời điểm hết hạn sử dụng dịch vụ.

3.3. Trước khi chấm dứt sử dụng dịch vụ, khách hàng có trách nhiệm tự di chuyển toàn bộ dữ liệu đang lưu trữ trên máy chủ của thuevpsgiare.vn . thuevpsgiare.vn sẽ không chuyển dữ liệu của bạn đến cho một nhà cung cấp khác. Nếu bạn không chuyển dữ liệu website hoặc dữ liệu trên máy chủ ra khỏi hệ thống của thuevpsgiare.vn trước khi chấm dứt dịch vụ thì những dữ liệu này sẽ bị xóa (sau 7 ngày) và thuevpsgiare.vn sẽ không thể cung cấp bản sao lưu (backup) cho những dữ liệu này.

3.4. Đối với những dịch vụ dùng thử (Trial) hoặc miễn phí (Free), ngay khi kết thúc dịch vụ, tất cả những sản phẩm này cùng những dịch vụ, dữ liệu kèm theo (nếu có) sẽ bị hủy hoặc thu hồi.

3.5. Nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng hợp tác mà dịch vụ đó có liên quan đến đầu tư thiết bị hay tài sản cố định, Bên vi phạm phải chịu đền bù cho bên còn lại một khoản chi phí hợp lý do bên bị vi phạm đề xuất nhưng tối đa không vượt mức 8% (tám phần trăm) giá trị Hợp đồng.

3.6. Các khoản tiền quy định tại điều này phải được thanh toán cho Bên yêu cầu trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Bên đó có yêu cầu bằng văn bản.

4. Hỗ trợ khách hàng

4.1. thuevpsgiare.vn hỗ trợ nhanh khách hàng sử dụng dịch vụ qua đa dạng các kênh như điện thoại, livechat, fanpage, ticket, telegram.

4.2. Đối với những trường hợp cần sự chính xác, bảo mật thông tin của khách hàng và có thể xử lý lâu hơn thuevpsgiare.vn yêu cầu gửi email tới [email protected]

5. Bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư và quản lý nghiêm túc thông tin của khách hàng, thuevpsgiare.vn sẽ thu thập, sử dụng thông tin của khách hàng phù hợp với Chính sách bảo mật được nêu rõ tại đây:https://thuevpsgiare.vn/chinh-sach-bao-mat/( Chính sách bảo mật)

6. Bất khả kháng

6.1. Nếu bất kỳ sự kiện nào như thiên tai,dịch họa, lũ lụt, hoả hoạn, động đất, đình công, can thiệp của Nhà nước hay bất cứ sự kiện nào khác xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ bên nào và không thể lường trước được, thì Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng sẽ được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng này, với điều kiện là Bên bị ảnh hưởng đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn ngừa, hạn chế hoặc khắc phục hậu quả của sự kiện đó.

6.2. Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên còn lại ngay khi có thể. Trường hợp sự kiện bất khả kháng xảy ra, các bên được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

6.3. Nếu sự kiện bất khả kháng không chấm dứt trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc hoặc một khoảng thời gian lâu hơn và vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện Hợp đồng hợp tác dịch vụ thì bên nào cũng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và thông báo cho bên còn lại bằng văn bản trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày dự định chấm dứt.

Điều khoản sử dụng dịch sẽ được thay đổi và cập nhật cho phù hợp với từng thời điểm và các loại hình dịch vụ. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên theo dõi email hoặc văn bản này để đảm bảo luôn thực hiện đúng theo các điều khoản quy định.

Nội dung được cập nhật lần cuối vào lúc 08:00 AM – Ngày 21 tháng 10 năm 2023